U izradi je službena web stranica Udruge/udruženja “Centar za mirovno obrazovanje” i projekta “Pokret za ekološko obraćenje.”

Molimo za strpljenje.

“Centar za mirovno obrazovanje“ osnovan je sa ciljem stvaranja pretpostavki, zagovaranja i cjelovitog uključivanja mirovnog obrazovanja u sustav neformalnog i formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Osnivači „Centra za mirovno obrazovanje“ protekla su dva desetljeća bili uključeni u čitav niz edukacijskih programa i projekata iz oblasti dijaloga religija, medijske pismenosti i izgradnje demokratske političke kulture, bilo kao kreatori samih projekata, predavači, (ko)autori publikacija ili polaznici. Poseban poticaj za osnivanje „CMO“ crpe iz franjevačke tradicije, koja, nakon što su završili franjevački teološki studij, predstavlja njihovu intelektualnu i duhovnu domovinu. Uvjereni su da franjevačka tradicija, čitana na kreativan način, pruža veliki spektar resursa, koji u kombinaciji s resursima, koji potiču iz drugih sekularnih i religijskih tradicija, mogu pomoći sveobuhvatnoj izgradnji kulture mira i dijaloga ne samo u BiH nego i općenito u svijetu. To se ogleda i u prva dva projekta, „Franjevačkoj školi mira“ i „Okruglim stolovima o susretu Franje i Sultana“.

centarmirovno@gmail.com

https://www.facebook.com/centar.mirovno/

„Pokret za ekološko obraćenje“ osmišljen je kao jedinstvena bosanskohercegovačka platforma partnerske suradnje sekularnih ekoloških aktera i raznovrsnih religijskih aktera u području zaštite okoliša, u sklopu čega se zaštita okoliša, uz sve ostalo, percipira i kao povlašteno područje izgradnje mira, dijaloga religija i kultura, ali i različitih svjetonazora. Različiti projektni programi (školski projekti, okrugli stolovi, konferencije, molitveno-meditativni susreti, umjetnički performansi, akademije…) u konačnici će biti usmjereni na realizaciju ekoloških malih projekata u lokalnim zajednicama, i to na temelju novog pristupa u zagovaranju i realizaciji pravedne zelene tranzicije društva, a njegova će se novost ogledati prije svega u suradnji lokalnih sekularnih ekoloških aktera i raznovrsnih lokalnih religijskih aktera što će podrazumijevati komplementarno korištenje sekularnih i religijskih ekoloških resursa u području zaštite okoliša.

https://www.facebook.com/ekoobracenje