CMO

CMO

Pozdrav mirotvorci!

U izradi je službena web stranica Udruge/udruženja “Centar za mirovno obrazovanje”. Molimo za strpljenje.

Udruženje / udruga „Centar za mirovno obrazovanje“ osnovano je sa ciljem stvaranja pretpostavki, zagovaranja i cjelovitog uključivanja mirovnog obrazovanja u sustav neformalnog i formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.Osnivači „Centra za mirovno obrazovanje“ protekla su dva desetljeća bili uključeni u čitav niz edukacijskih programa i projekata iz oblasti dijaloga religija, medijske pismenosti i izgradnje demokratske političke kulture, bilo kao kreatori samih projekata, predavači, (ko)autori publikacija ili polaznici. Poseban poticaj za osnivanje „CMO“ crpe iz franjevačke tradicije, koja, nakon što su završili franjevački teološki studij, predstavlja njihovu intelektualnu i duhovnu domovinu. Uvjereni su da franjevačka tradicija, čitana na kreativan način, pruža veliki spektar resursa, koji u kombinaciji s resursima, koji potiču iz drugih sekularnih i religijskih tradicija, mogu pomoći sveobuhvatnoj izgradnji kulture mira i dijaloga ne samo u BiH nego i općenito u svijetu. To se ogleda i u prva dva projekta, „Franjevačkoj školi mira“ i „Okruglim stolovima o susretu Franje i Sultana“.

centarmirovno@gmail.com

https://www.facebook.com/Centar-za-mirovno-obrazovanje-109601117531453